Corona virus

Nieuwe maatregelen binnen MelCura vanaf maandag 11 mei 2020

MelCura neemt vanaf maandag 11-05-2020 onderstaande maatregelen in acht om een verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. In principe gelden deze maatregelen tot en met 1 September 2020, tenzij anders wordt gecommuniceerd:

 

 1. We vinden het belangrijk dat we de hulpverlening kunnen blijven verlenen ook nu de Corona beheersbaar is. Afspraken zullen zoveel mogelijk weer op locatie plaatsvinden dus ook bij jullie thuis.
 2. Huisbezoeken en/of  externe afspraken worden weer opgepakt onder strikte voorwaarden:
  • Voorafgaand:
   • Bij het plannen van de afspraak vraagt de hulpverlener of er gezondheidsklachten zijn.
   • Indien jij voorafgaand aan de geplande afspraak toch gezondheidsklachten krijgt willen we jou vragen zsm dit met je hulpverlener te bespreken.
  • Bij aanvang:
   • Bij aanvang van het huisbezoek vraagt de hulpverlener bij de deur of er gezondheidsklachten zijn zoals hoesten, niezen en/of koorts.
   • Wanneer er toch gezondheidsklachten zijn wordt het huisbezoek afgebroken
   • Er wordt geen hand gegeven.
   • Ten allen tijde wordt de 1,5 meter grens aangehouden
   • Enkel jij en de hulpverlener zijn aanwezig. En binnen het gezin enkel de overige gezinsleden.
   • Wanneer de hulpverlener ten tijde van het huisbezoek merkt dat er toch gezondheidsklachten zijn wordt het huisbezoek alsnog afgebroken.
   • Indien wenselijk kan de hulpverlener preventief een mondkapje dragen welke door MelCura wordt verstrekt.
 1. Bij verkoudheid, keelklachten en/of griepklachten; thuis blijven en zo min mogelijk contact met anderen totdat je 24 uur klachtenvrij bent waarna een huisbezoek weer kan worden ingepland.
 2. Bij koorts; thuis blijven en de komende 14 dagen zal er geen huisbezoek worden ingepland.
 3. Indien je niet wilt voldoen aan deze afspraken/voorwaarden dan zullen er geen huisbezoeken worden ingepland.
 4. Indien er sprake is van gezondheidsklachten en een huisbezoek niet kan plaatsvinden dan wordt de hulpverlening voortgezet middels (video) bellen en/of mail en/of whats app

Wat kan jij doen om een besmetting te voorkomen?

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg
 • Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • Geef elkaar geen hand

Pas goed op jezelf en gezondheid gaat voor alles. Reik elkaar een helpende hand indien nodig en mogelijk!

Wij hopen op alle begrip en medewerking,

 

Namens ons hele team van MelCura