Over ons

Wat maakt ons anders?

Omdat wij goed thuis zijn in de complexe problematiek in de breedste zin werken wij snel maar ook kort maar krachtig. Contextueel werken vinden wij van meerwaarde.

Zolang het nodig is bieden wij hulp en in overleg met derden en betrokkenen zullen wij daar duidelijke afspraken overmaken zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan. Duidelijke communicatie is in deze doelgroep van groot belang.

Daar waar je als professional soms niet genoeg zicht krijgt op wat er daadwerkelijk speelt, zijn wij doortastend en bekijken wij problemen vanuit een oplossingsgerichte benadering. Het is ons doel om de samenwerking met betrokkenen hierbij goed te houden en toch ook te bespreken wat gevoelig ligt en soms niet gezegd mag worden.

Iedereen heeft een reden waarom het gaat zoals het gaat en niemand vraagt om problemen!

Door goed te luisteren, onduidelijkheden te bespreken en geen ruimte voor afleiding te laten, zijn wij goed in staat doelen op te stellen. Wij willen zo neutraal mogelijk en niet veroordelend kijken. Deze doelgroep in hun kracht zetten en zelf verantwoordelijk maken voor hun leven vergt een benadering op maat, die niet zomaar voor de hand ligt.

Met onze verschillende achtergronden, expertises en ervaring vullen wij elkaar goed aan en wij trekken daar waar nodig samen op.

Onze expertise in achtergrond ligt op de volgende gebieden:

 • Justitie
 • Verslavingsproblematiek
 • Vrouwenproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Jeugd
 • Mensenhandel

Wat mag je verwachten

 • Gekwalificeerde hulpverlening, aangepast aan jouw persoonlijke situatie
 • Een enthousiast en flexibel team dat oprecht geïnteresseerd om jou de juiste hulpverlening aan te bieden
 • Een laagdrempelige organisatie die rekening houdt met zowel de behoefte van de cliënt als ketenpartners

Missie

Samen met minimaal HBO geschoolde medewerkers, met passende competenties intensieve zorg te verlenen, richten wij ons zowel op de betrokkene als op zijn/haar omgeving.

Wij vinden dat elk mens uniek is en dat onze doelgroep mag rekenen op de noodzakelijk zorg en ondersteuning vanuit hun eigen wensen en behoeften. Ons doel is de mensen die wij helpen, maximaal als mens en burger in de samenleven tot hun recht te laten komen. Dit vertaalt zich in een persoonlijke, flexibele en laagdrempelige aanpak gebaseerd op gelijkwaardigheid, waarbij de intensiteit en de structuur specifiek voor de behoefte van de betrokkene wordt ingericht.

Vanuit kleinschaligheid, vinden wij samenwerken met onze ketenpartners van groot belang. Dit met als doel ons hulpaanbod te bundelen, waarmee de betrokkene op een zo’n breed mogelijk vlak ondersteund kan worden.

Onze  Ketenpartners zijn:

 • Gemeenten
 • Politie en justitie
 • Veiligheidshuis
 • GGZ
 • Verslavingszorg
 • Huisartsen
 • Scholen
 • Bewindvoerders
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Reclassering
 • Jeugdzorg
 • Instellingen voor begeleid wonen
 • Woningcorporaties

Visie

Het is onze intentie om een volwaardig regionale aanbieder te zijn binnen de Maatschappelijke Dienstverlening, zonder de persoonlijke benadering uit het oog te verliezen.

Vanuit de visie “wie goed doet goed ontmoet”; willen wij een betrouwbare organisatie zijn voor zowel cliënt als ketenpartner, gespecialiseerd in de ambulante hulpverlening aan mensen die vaker in problemen zijn geraakt en er niet zelf uitkomen of het soms zelf ook niet zien.

Medewerkers van MelCura worden erkend door de mate van hun competenties tot aansluiting bij ieder mens zoals die is en de bevlogenheid waarbij de basis van gelijkwaardigheid duidelijk naar voren komt.

Hiermee willen wij een positieve bijdrage leveren binnen het bestaande hulpverleningsaanbod in de regio.

Kernwaarden

De visie van MelCura leidt tot de formulering van vier kernwaarden van waaruit medewerkers hun handelen vormen.

Betrouwbaar

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt” is in onze ogen de basis van vertrouwen waar betrokkene maar ook ketenpartners behoefte aan hebben, net als wij. Wij streven daarom na duidelijk, eerlijk en oprecht te zijn. Betrouwbare dienstverlening leveren is een uitgangspunt en zal zichtbaar moeten zijn. Bij andere ervaringen met ons dan wij hier beloven, verwijzen wij iedereen naar het volgende klachtenportaal…..

Gelijkwaardig

Geen mens is het zelfde, maar wij zijn wel allemaal gelijkwaardig. Vanuit deze optiek stellen wij ons ook op naar onze cliënten en ketenpartners. Gelijkwaardigheid staat voor ons gelijk aan vertrouwen, elkaar serieus nemen, open staan voor elkaars belangen en regelmatig checken of we elkaar goed hebben begrepen.

Aansluiten

Hulpverlening kan in onze ogen alleen slagen bij de juiste aansluiting. Er wordt van onze medewerkers verwacht dat zij zich inleven in de situatie van de cliënt met als doel begrip en een gedegen interactie tussen betrokkene en hulpverlener te bevorderen.

Bevlogen

Werken vanuit ons hart zorgt voor net dat stapje meer waar de cliënt behoefte aan heeft. Cliënten mogen energieke en veerkrachtige medewerkers verwachten wat zich uit in betrokkenheid en enthousiasme in het werk zowel naar de cliënt toe als naar onze organisatie. Niet voor niets is onze slogan: Zorg met een Hart!