Over ons

Wat maakt ons anders?

Omdat wij goed thuis zijn in de complexe problematiek in de breedste zin werken wij snel maar ook kort maar krachtig. Contextueel werken vinden wij van meerwaarde.

Zolang het nodig is bieden wij hulp en in overleg met derden en betrokkenen zullen wij daar duidelijke afspraken overmaken zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan. Duidelijke communicatie is in deze doelgroep van groot belang.

Daar waar je als professional soms niet genoeg zicht krijgt op wat er daadwerkelijk speelt, zijn wij doortastend en bekijken wij problemen vanuit een oplossingsgerichte benadering. Het is ons doel om de samenwerking met betrokkenen hierbij goed te houden en toch ook te bespreken wat gevoelig ligt en soms niet gezegd mag worden.

Iedereen heeft een reden waarom het gaat zoals het gaat en niemand vraagt om problemen!

Door goed te luisteren, onduidelijkheden te bespreken en geen ruimte voor afleiding te laten, zijn wij goed in staat doelen op te stellen. Wij willen zo neutraal mogelijk en niet veroordelend kijken. Deze doelgroep in hun kracht zetten en zelf verantwoordelijk maken voor hun leven vergt een benadering op maat, die niet zomaar voor de hand ligt.

Met onze verschillende achtergronden, expertises en ervaring vullen wij elkaar goed aan en wij trekken daar waar nodig samen op.

Onze expertise in achtergrond ligt op de volgende gebieden:

 • Justitie
 • Verslavingsproblematiek
 • Vrouwenproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Jeugd
 • Mensenhandel

Wat mag je verwachten

 • Gekwalificeerde hulpverlening, aangepast aan jouw persoonlijke situatie
 • Een enthousiast en flexibel team dat oprecht geïnteresseerd om jou de juiste hulpverlening aan te bieden
 • Een laagdrempelige organisatie die rekening houdt met zowel de behoefte van de cliënt als ketenpartners

Missie & Visie

MelCura bestaat uit een team van enthousiaste medewerkers. Wij hanteren een intensieve samenwerking met onze ketenpartners, altijd vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De cliënt en/of het systeem met zijn kwetsbaarheden staan hierbij centraal. Daar waar een ander stopt, zullen wij doortastend handelen. Door het blootleggen van de eigenlijke problematiek en juist dit te benoemen kunnen wij doel- en oplossingsgericht werken.

Het is onze intentie om een volwaardig regionale aanbieder te blijven binnen de Maatschappelijke Dienstverlening. Daarbij verliezen wij de persoonlijke benadering niet uit het oog. Vanuit de visie ‘denken in mogelijkheden en niet in excuses’ zijn wij in staat om waar nodig buiten de gebaande paden te werken, altijd met een duidelijk doel dat vooraf in gezamenlijkheid is opgesteld.

Het team van MelCura is vakkundig samengesteld met breed opgeleide medewerkers,  een ieder met een andere achtergrond en/of expertise. De diversiteit aan kennis en vaardigheden worden samengevoegd om hulpverlening op maat te kunnen bieden.

Onze  Ketenpartners zijn:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie en justitie
 • Veiligheidshuis
 • GGZ
 • Verslavingszorg
 • Huisartsen
 • Scholen
 • Bewindvoerders
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Reclassering
 • Jeugdzorg
 • Instellingen voor begeleid wonen

Kernwaarden

De visie van MelCura leidt tot de formulering van vier kernwaarden van waaruit medewerkers hun handelen vormen.

Verbondenheid

Vanuit een open communicatie waarbij wij denken in mogelijkheden willen wij de verbinding aan gaan. Door te horen wat er gezegd wordt, maar ook te luisteren naar wat er niet benoemd wordt, gaan wij doortastend te werk. Onze denkwijze is dat wij hierdoor de juiste verbinding maken met onze cliënten en ketenpartners.

Oprechtheid

Vanuit onze visie geloven wij dat oprechtheid leidt tot grotere successen en vertrouwen. Wij hanteren een open houding en zullen eerlijk benoemen wat wij opmerken, horen, zien, denken of waarom wij handelen. Wij zeggen waar het op staat! Wij geloven erin, dat ook als we het niet eens zijn we aardig kunnen zijn tegen elkaar.

Verantwoordelijkheid

Wanneer wij van MelCura betrokken zijn, kun je van ons verwachten dat wij de verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid kan echter alleen worden nagestreefd, wanneer deze gezamenlijk gedragen wordt. Als MelCura, de cliënt en de ketenpartners deze verantwoordelijk samen oppakken is de kans het grootst dat de gestelde doelen behaald worden. Excuses zijn er altijd, maar mogelijkheden ook!

Passie

De medewerkers van MelCura hebben passie voor het werk en het werken met onze doelgroep. Dit doen zij vol enthousiasme, wat zichtbaar is door de actieve open houding. Zij zijn in staat om met de nodige humor anderen in beweging te krijgen met als doel onze cliënten te laten groeien.