Wat doen we

MelCura biedt ambulante hulpverlening aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met eventuele problemen op andere levensgebieden zoals wonen, werken, sociaal netwerk, financiën, enzovoorts.

Het doel van de begeleiding is om clienten in hun eigen omgeving te begeleiden en te ondersteunen. Wanneer wenselijk zoeken we daarbij contact met het sociaal netwerk en eventuele andere instanties zoals huisarts, de woningcorporatie, gemeente en behandelinstellingen.

Doelen waar wij standaard mee werken:

 • Stabiliseren van de basisbehoefte
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid en eigen kracht
 • Vergroten van de veiligheid
 • Doorbreken van patronen in criminele activiteiten
 • Herstellen van het sociale netwerk
 • Gezond gedrag stimuleren en aanleren
 • Psycho-educatie
 • Zicht krijgen op de onderliggende problematiek
 • Begeleiden en doorverwijzen naar de huisarts of andere passende hulpverlening wanneer er sprake is van overstijgende problematiek
 • Ondersteunen de hulpvraag te stellen
 • "Coaching on the job" (speciaal programma voor mensen met een licht verstandelijke beperking)

Belangrijk is voor ons:

 • Veiligheid voor iedereen.
 • Kinderen staan bij ons voorop.

Het aanbod is afgestemd op de wensen en de behoefte van de cliënt waarbij we gezamenlijk kijken naar het doel en de te nemen stappen.

Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • Het opzetten en ordenen van administratie;
 • Het vinden van passende huisvesting;
 • Het versterken van het sociale netwerk;
 • Het ondersteunen van gesprekken met overige instanties.

Voor verder vragen neem ons contact met ons op via het contactformulier.

Hoe doen wij dat

Achter ieder probleem zit een verhaal. Zonder verhaal is er geen toegang voor hulpverlening. Hierin aansluiten is waar wij goed in zijn.

Zo vinden wij het vooral belangrijk goed te luisteren naar mensen. Om elkaar goed te verstaan. Wij zijn in onze benadering laagdrempelig en niet veroordelend. Wij houden ervan creatief te zijn en te mogen mee te denken, soms te vertalen wat er gezegd wordt en te bemiddelen daar waar iemand er zelf niet uitkomt. We willen tijdelijk dat steuntje in de rug zijn dat iedereen wel eens kan gebruiken. Wij gunnen betrokkenen deze kans.

Dit met als doel begrip te hebben voor iemands verhaal achter de problemen en toe te werken naar eigen kracht. Eigenwaarde speelt vaker een rol in spelende problemen en juist daarom willen wij ook hier oog voor hebben. Maar wij zijn ook gewend om vanuit een directieve benadering te benoemen wat we zien en daarmee aan de slag te gaan.

Onze richtlijnen zien er als volgt uit:

 • Wij onderzoeken wat de hulpvraag is
 • Ook bekijken wij welke leefgebieden aandacht kunnen gebruiken
 • Wij willen met gezond verstand samen met de volwassenen of het gezin (de vaak complexe) problematiek te ontrafelen maar ook benoemen
 • Wij zullen samen met de betrokkene een hulpvraag formuleren
 • Wij stellen samen met betrokkene doelen op
 • Wij verwijzen door naar passende hulp wanneer dat nodig is
 • Wij willen een plan opstellen waarbij we de problemen gaan oplossen en situaties om buigen naar eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht

Wij communiceren de voortgang van de hulpverlening in het bijzijn van betrokkenen met opdrachtgevers om dit zo inzichtelijk te maken.

Wij zijn voorstanders van open communicatie wat dat ook brengt. Wij hanteren het beroepsgeheim zolang dat geen gevaar vormt voor omstanders en jezelf. Anders zullen wij de meldcode volgens de richtlijnen van de overheid gebruiken. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken persoon en mogelijk met de ouders van het kind waar het om gaat.

 • Contact met derden aangaan om het welzijn van de cliënt te ondersteunen en mogelijk te vertalen
 • Inventariseren van onderzoeksgegevens om zicht te krijgen op mogelijke aanwezige onderliggende problematiek.